Proveïdors

Cluster Ecommerce disposa als seus membres d’una llista de proveïdors amb els quals s’ha signat un conveni de col·laboració. D’aquesta manera les empreses ecommerce adherides poden tenir al seu abast un conjunt de descomptes en el desenvolupament de la seva activitat.

Actualment es disposa de proveïdors d’aquesta tipologia:

Allotjament Web

El Cluster Ecommerce ha arribat a un acord amb l’empresa gironina ServeisWeb  per donar suport al cluster amb l’objectiu d’oferir una bona tecnologia als clients i un servei de qualitat. La seva implicació en aquest projecte farà potenciar les empreses que aposten per les noves tecnologies i el comerç electrònic i tot just comencen el seu model de negoci. La finalitat és poder disposar d’un proveïdor 100% gironí, professional, amb experiència, proper i que pugui garantir tot el suport en el desplegament de negoci. El repte d’aquesta empresa és promoure internet a la demarcació de Girona amb la filosofia d’apostar per les noves idees i els joves emprenedors. Nexes Forallac encaixa perfectament en aquesta filosofia.

En aquest acord, l’aposta de ServeisWeb és facilitar una eina per poder oferir un servidor en un entorn de pre-producció gratuït i una serie de descomptes durant els primers anys de l’entorn de producció.

ServeisWeb ha definit diferents servidors tipus per aquests projectes que es basen en servidors virtuals dedicats per a cada projecte, donant la màxima eficiència al client i possibilitant el creixement. La filosofia és evitar altres modalitats de hosting compartit o entorns no dedicats els quals al final són un handicap quan els projectes creixen i són exitosos.

Bancs

El TPV virtual és un sistema de cobrament que garanteix a l’empresa ecommerce el cobrament de les compres que hi realitzin els seus clients i que hagin escollit la targeta de crèdit com a mètode de pagament..

El TPV processa en temps real l’ordre de compra i n’abona l’import al compte del comerç electrònic.

Accepta les principals targetes de dèbit i crèdit del mercat tals com: VISA, MASTERCARD, EUROCARD, MAESTRO, etc.

Actualment el Cluster Ecommerce Emporda té conveni amb:

Transports

El transport és el principal obstacle que tenen els emprenedors que funden un ecommerce ja que els proveïdors logístics tenen diferents tarifes en funció del volum de facturació.

Una empresa que és capaç d’enviar unes 100 comandes el mes, està pagant per l’enviament entre un 20-30% més, que una empresa que n’envia 200, i un 50% més que una empresa que n’envia 1000.

Unificar la gestió logística pot reduir les despeses de transport de manera dràstica i això només s’aconsegueix amb un volum de facturació elevat  i/o amb una negociació col•lectiva.

Factors determinants:

TARIFES:

Totes les empreses de transport es basen en el pes per determinar la tarifa a aplicar. En casos on el volum és considerable, es calcula el que s’anomena el pes volumètric.

A més, en les tarifes disponibles de l’empresa de transports, s’ha de tenir en compte que normalment no s’inclou ni l’assegurança obligatòria, ni el recàrrec de combustible ni els impostos (IVA).

PES VOLUMÈTRIC:

Un dels factors clau alhora de contractar un transport, és el pes i el volum del producte transportat.  Si el pes real és inferior al pes volumètric, es fa servir aquest últim per calcular la tarifa.

El pes volumètric es calcula multiplicant les tres mides de la caixa: allargada x amplada x alçada. Aquest resultat donarà el volum en m3. Les companyies de transport fan servir un rati d’entre 167 i 250 kg/m3 per calcular el pes volumètric.

COMBUSTIBLE:

Moltes empreses apliquen un recàrrec de combustible, d’aquesta manera no penalitzen les pujades i baixades del mercat del petroli. Aquests recàrrecs solen estar entre un 4%-6% i acostumen a ser publicats en les seves webs, principalment en llocs poc accessibles. Aquestes tarifes es van actualitzant amb periodicitat mensual.

ASSEGURANÇA:

Tota empresa de transports ha de tenir una assegurança obligatòria o LOT (Ley Organica de Transportes) per cada enviament que realitza i que cobreixi 5,92€/kg. A part d’aquesta assegurança obligatòria, també disposen d’altres assegurances opcionals o fins i tot de tot risc. Es recomana que si els productes enviats son de molt valor, es contracti una assegurança en una entitat asseguradora, per part del ecommerce.

En aquests moments, el Cluster Ecommerce té acords amb els següents operadors logístics:

Embalatges

Els elements d’embalatge es consideren un factor clau a l’hora de minimitzar les incidències amb les empreses de transport. En molts casos els productes enviats són delicats i requereixen d’un bon embalatge per evitar el seu deteriorament.

El preu dels elements d’embalatge (caixes de cartró, separadors, cintes adhesives, …) va directament lligat al volum de la comanda que es realitzi.

L’objectiu de Cluster Ecommerce Empordà és estipular 3 tipus de caixes estàndard perquè siguin utilitzades en els enviaments dels productes. La identificació de la botiga en els embalatges vindrà determinada per les cintes adhesives que portaran gravat elements personalitzables com el logotip, la direcció , etc

Actualment el Cluster Ecommerce Empordà té un acord de col·laboració amb l’empresa Embalatges Girona.

Fotografia

Un de les punts claus d’un comerç electrònic és la manera com il·lustra el seu producte o servei. És per aquest motiu, que la fotografia esdevé un factor important en la decisió de compra per part del client.

Moltes vegades les empreses ecommerce fan servir les fotografies que els donen els seus proveïdors, sovint amb una diferencia de mides, resolucions, fons,… que fa distorsionar la visió global de la web.

Cluster Ecommerce ha realitzat un conveni amb un fotògraf professional, la finalitat del qual és fer les fotos als adherits a un preu tancat.

Aquest preu està condicionat per un número de fotografies mínimes, amb un retoc i una qualitat determinada.

Cluster Ecommerce té conveni amb Estudi Vaqué

Traduccions

Una empresa de comerç electrònic ha de ser conscient de l’àmbit territorial que vol englobar. Si es vol expandir a l’estranger a tenir en compte la traducció del seu web a diferents idiomes.

Actualment el Cluster Ecommerce té un conveni amb l’empresa especialitzada TickTranslations , en la seva delegació de Girona que ofereix als membres del cluster un 15% de descompte en els seus honoraris.

Marques

Jurídicament una marca registrada és una marca comercial que té un reconeixement legal adquirit per la seva inclusió en un registre. El dret de marca registrada confereix al seu titular el dret exclusiu del seu ús per a distingir els seus productes en el mercat, i el protegeix contra la imitació, còpia o falsificació.

El símbol ® és l’element utilitzat quan una marca és registrada.

Actualment el Cluster Ecommerce té un conveni amb l’agencia registradora de marques A&B Grupo, en la seva delegació de Girona i ofereix als seus membres un assessorament inicial gratuït, i un 20% de descompte en els seus honoraris.

LOPD

La llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) és una llei orgànica que té com objectiu garantir i protegir les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment la seva intimitat i privadesa personal i familiar.

Aquesta llei afecta a totes les dades que fan referència a persones físiques registrades sobre qualsevol suport, informàtic o no.

A partir d’aquesta llei es varen formar l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, d’àmbit estatal, i l’Agència Catalana de Protecció de Dades, en l’àmbit de Catalunya, que vetllen pel compliment d’aquesta normativa.

Actualment el Cluster Ecommerce té un conveni de col·laboració amb l’empresa especialitzada TecnoData, amb seu a Girona i que ofereix als seus membres un assessorament inicial gratuït i un 20% de descompte en els seus honoraris.

Posicionament Web

El posicionament web (SEO) és el procés de millora de la visibilitat d’un lloc web en els diferents cercadors, tals com Google, Bing o Yahoo, de manera orgànica,  o dit d’un altre manera, sense cap cost per accedir a una posició destacada en els resultats.

Aquest posicionament s’obté de forma natural realitzant tasques d’optimització en les pàgines web. D’aquesta manera s’aconsegueix aparèixer en les primeres posicions dels cercadors i augmentar el trànsit de visites a una pàgina web.

L’aplicació de tècniques SEO acostuma a ser més intensa en llocs web amb molta competència on el que es pretén amb la seva aplicació és  posicionar-se per sobre dels competidors per determinades paraules clau.

El màrqueting en cercadors web (SEM), és una modalitat de màrqueting a Internet que busca promoure els llocs web mitjançant l’augment de la seva visibilitat en els motors de cerca de pàgines de resultats. Un dels exemples paradigmàtics de tècniques SEM és AdWords de Google, on l’empresa paga per cada clic que el client realitza en determinades paraules clau de l’anunci.

Actualment Cluster Ecommerce té conveni de col·laboració amb l’empresa InvertiaWeb, empresa especialitzada en SEO, SEM i màrqueting digital, liderada per Jordi Camps.

Contacte

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.